תחרות הערים גרסה עיקרית תשמ"א (1980-1981) אביב ט-י שאלה: 3

יהי ABCD מרובע קמור חסום במעגל שאלכסוניו מאונכים זה לזה. O מרכז המעגל. הוכח כי קו שבור AOC מחלק את המרובע לשני חלקים שווי שטח. 
ו. ווארווארקין 


מקורות:

עדיין אין תגובות

נדרש אימות

יש להכנס לאתר על מנת להגיב.

כניסה