ריבוע מחולק לכמה מצולעים קמורים (יותר מ-`1`), שלכל אחד מהם יש מספר שונה של צלעות. הוכיחו כי בין המצולעים האלה יש משולש.

דרגת קושי (1 קל מאד - 10 קשה מאד): 5

נושאים:
קומבינטוריקה קומבינטוריקה -> עקרון שובך היונים קומבינטוריקה -> תורת הגרפים הוכחה ודוגמה -> הוכחה בשלילה בעיות מינימום ומקסימום
  • shai Avatar
    shai - לפני 3 שנים
    לא כל כך הבנתי למה מתקבלת סתירה, שהרי ניתן שמספרי הצלעות יהיו 4,5,6 עד n + 3


נדרש אימות

יש להכנס לאתר על מנת להגיב.

כניסה