ברוכים הבאים לאתר השאלות המתמטיות

כאן אנחנו משתדלים לרכז לכם שאלות מעניינות מתחומים שונים ומתחרויות מתמטיקה מהארץ ומהעולם

איך להתחיל?

שאלה אקראית

מספרים חיוביים a,b,c,d מקיימים `a^3 + b^3 +c ^3 + d^3 >= 3` וגם `a^5 + b^5 +c ^5 + d^5 <= 5`

הוכיחו כי`a + b +c + d >= 3 / 2`